8 trikova za Windows OS – iz ugla Nikole Stojšića

653

32-bitna ili 64-bitna .exe datoteka

Neki programi za Windows stižu u dve verzije — 32 i 64 bit. Na 32-bitnim sistemima, samo 32-bitni programi mogu da se pokrenu, dok na 64-bitnim sistemima i 32 i 64 (ma da je uvek bolje koristiti 64-bitne programe zbog limitacija x86 arhitekture).

Većina .exe datotaka ima jasno označeno da je 32-bit ili 64-bit, ali neke nemaju.

Kako da onda pronađete da li je datoteka 32-bitna ili 64-bitna?

 • Kliknite desnim klikom na datoteku i idite na “properties” ili jednostavno pritisnite Alt i Enter tastere
 • Prebacite se na “compatibility” karticu (tab)
 • Kliknite na “Run this program in compatibility mode for:”

Ako vam se Windows 95 pojavi kao prva opcija, datoteka je 32-bitna. Ako vam se pojavi Windows Vista , onda je 64-bitna.

 

 1. Verzija i build Windows-a
 • Pritisnite Windows i R tastere
 • ukucajte “winver” i pritisnite Enter

 

 1. Specifikacije vašeg računara
 • Pritisnite Windows i R tastere
 • Ukucajte “msinfo32” i pritisnite Enter

Pojaviće vam se podaci o vašem računaru (Verzija i build Windows-a, verzija BIOS-a, podaci o procesoru, itd.)

 

 1. Automatski ispis datuma i vremena u Notepad-u

Koristite Notepad?

Da li ste znali da on može da ispiše trenutni datum i vreme ako pritisnite taster F5?

Ako koristite Notepad za dnevnik, možete da uradite sledeće:

 • Za prvi red u dokumentu ukucajte “.LOG” i sačuvajte dokument

Svakog puta kada otvorite taj dokument, Notepad će vas sačekati sa trenutnim datumom i vremenom automatski ispisanim na dnu.

 

 1. Brzi skok na desktop

Imate puno otvorenih prozora, a treba vam desktop? Pritisnite Windows i M tastere i bićete na desktopu, dok će se svi ostali prozori minimizovati.

 

 1. Datoteke bez imena

Treba da napravite novu datoteku bez imena (npr. .htaccess)? Windows vam neće dozvoliti, ali ako stavite još jednu tačku na kraju (npr. .htaccess.), onda će vas pustiti.

 

 1. Skriveni tekst u Notepad dokumentu

Treba da zapišete nešto u .txt dokumentu ali ne želite da iko vidi šta ste napisali?

 • Napravite novi .txt dokument (npr. u documents folderu test.txt)
 • Pritisnite Windows i R tastere
 • Ukucajte “notepad documents\test.txt:skriveno.txt”
 • Kad vas Notepad pita da li želite da napravite novi dokument, potvrdite
 • sada napišite skriveni tekst i sačuvajte dokument tako što ćete pritisnuti CTRL i S tastere

Kada ponovo hoćete da vidite/promenite skriveni tekst, opet pritisnite Windows i R tastere i ukucajte “notepad documents\test.txt:skriveno.txt”

Ako probate da otvorite test.txt bez specijalne komande, skriveni tekst se uopšte neće videti, tako da niko neće moći da vidi šta ste napisali.

 

 1. Alternativne tastaturne kombinacije

Da li ste znali da Windows ima alternativne tastaturne kombinacije koje služe za iste ili slične funkcije kao i kombinacije koje verovatno već koristite?

Neke od njih su:

 • Alt i Tab = Alt i Esc
 • Windows = CTRL i Esc
 • Applications = Shift i F10