NOVI SJAJ STARE ZGRADE

871

Restauracijom Bukovčeve palate, čuvene zgrade u centru Zrenjanina, izgrađene još davne 1895 godine, ova zgrada je  konačno postala ono što je odavno trebala da bude,najreprezentativniji objekat u glavnoj gradskoj ulici

1905. godina

Prošlo je više od sto godina od kada je Bukovčeva palata podignuta a da na njoj nikad nisu izvođeni stručni konzervatorsko-restauratorski radovi.Intervencije na zgradi koje su ranije  preduzimane svodile su se na sanaciju krova i fasade, prilikom kojih se nije vodilo računa o arhitektonskoj vrednosti građevine.Tokom tih radova uklonjeni su mnogi arhitektonski i dekorativni elementi koji su činili njen jedinstveni likovni sklop.

Prvobitan izgled palate u velikoj meri je utvrđen na osnovu  arhitektonsko stilske analize.  S,obzirom da nisu pronađeni originalni planovi koji bi nam otkrili kakva je bila zamisao projektanata ,oslonili smo se na sačuvane stare fotografije koje su nam poslužile kao važan  dokumentacioni izvor-rekli su iz Zavoda za zaštitu spomenika

Najpre su izvedeni su radovi na obnovi krova, zamenjena je dotrajala krovna građa i postavljen kompletno novi biber crep.Zatim su radovi  nastavljeni obnovom fasade palate.Rekonstruisani su arhitektonski radovi na petoj fasadi, kao što su krovni prozori i terasa ,postavljena je nova dekorativna ograda i stubići, obnovljena je fasadna plastika,a oštećeni gipsani ukrasi zamenjeni su novima koji su urađeni po kalupu originala ili su restaurirani na fasadi.

Dekorativni ukrasi od kovanog gvožđa su očišćeni, obojeni zaštitnom bojom i vraćeni na fasadu kao i žardinjere koje su postavljene na svaki prozor.Izvedeni su svi potrebni limarski radovi,drvenarija je obnovljena i obojena u belo.

Nažalost u nedostatku finansijskih sredstava, radovi nisu obuhvatili enterijer palate, što je takođe neophodno obnoviti. U Zavodu ističu da su imali odličnu  saradnju sa stanarima i drugim korisnicima poslovnog prostora zgrade.

-U dogovoru sa njima uklonjeni su svi elementi koji su naruživali fasadu.Sklonjeni su vidljivi kablovi i druge instalacije, klima uređaji i neodgovarajuće reklame. Sve reklame koje su postavljene i koje će se u budućnosti postavljati biće usklađene sa merama i uslovima koje mi propisujemo- kažu u Zavodu za zaštitu spomenika.

pre radova

Bukovčeva palata sagrađena je za potrebe velikobečkerečkog trgovca Stefana Bukovca i zamišljena je kao imitacija palate u minijaturi.Obrađena je u neorenesansnom duhu sa naročito zapaženim fasadama ka Trgu slobode i glavnoj ulici.Ova palata bila je najlepša građevina u starom jezgru grada i jedna od prvih dvospratnica izgrađenih u to vreme.

VUK ŽARKOVIĆ