Marketing

Prijateljima sajta koji žele da pomognu nudimo razne mogućnosti, od Banera na vidnom mestu našeg portala do izrađene video reklame koja bi išla u našim klipovima, kao i u poluvremenu utakmica koje ćemo prenositi.